ثبت شروع درمان و قوانین دریافت نوبت و کنسل کردن جلسات

در هنگام دریافت نوبت لطفا به موارد زیر دقت کنید :

  • هزینه جلسات 24 ساعت قبل از برگزاری و به محض اطلاع از زمان مقرر باید واریز گردد.
  • جلسه درمانی در همان ساعتی که در هنگام دریافت نوبت هماهنگ نموده اید برگزار می شود. در صورت تاخیر، جلسه درمانی در زمان مقرر شده پایان می باید و درمانگر مسئولیتی در قبال کم شدن وقت جلسه درمانی نخواهد داشت.
  • در صورتی که درمانگر در زمان مقرر شده حضور نداشته باشد، درمانگر موظف است تا پایان وقت هماهنگ شده پاسخگوی شما باشد.
  • برای رعایت حریم خصوصی شما و درمانگران، درمانگران موظفند در زمانی که نوبت هماهنگ شده پاسخگوی سوالات وپیام های شما باشند، در خارج از زمان مقرر ممکن است درمانگران از پاسخگویی به شما معذور باشند.
  •  لطفا عدم حضور در جلسه یا کنسل شدن جلسه را 24 ساعت قبل از شروع جلسه با درمانگر مربوطه هماهنگ نمایید . درصورت عدم حضور در جلسه و آنلاین نشدن در زمان مقرر درصورتی که 24 ساعت قبل از شروع جلسه به منشی نسبت به کنسلی اطلاع نداده باشید، وجه شما عودت داده نخواهد شد