ثبت شروع درمان و قوانین دریافت نوبت و کنسل کردن جلسات

در هنگام دریافت نوبت لطفا به موارد زیر دقت کنید :

  • هزینه جلسات 24 ساعت قبل از برگزاری و به محض اطلاع از زمان مقرر باید واریز گردد.
  • جلسه درمانی در همان ساعتی که در هنگام دریافت نوبت هماهنگ نموده اید برگزار می شود. در صورت تاخیر، جلسه درمانی در زمان مقرر شده پایان می باید و درمانگر مسئولیتی در قبال کم شدن وقت جلسه درمانی نخواهد داشت.
  • در صورتی که درمانگر در زمان مقرر شده حضور نداشته باشد، درمانگر موظف است تا پایان وقت هماهنگ شده پاسخگوی شما باشد.
  • برای رعایت حریم خصوصی شما و درمانگران، درمانگران موظفند در زمانی که نوبت هماهنگ شده پاسخگوی سوالات وپیام های شما باشند، در خارج از زمان مقرر ممکن است درمانگران از پاسخگویی به شما معذور باشند.
  •  لطفا عدم حضور در جلسه یا کنسل شدن جلسه را 24 ساعت قبل از شروع جلسه با درمانگر مربوطه هماهنگ نمایید . درصورت عدم حضور در جلسه و آنلاین نشدن در زمان مقرر درصورتی که 24 ساعت قبل از شروع جلسه به منشی نسبت به کنسلی اطلاع نداده باشید، وجه شما عودت داده نخواهد شد

    خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما