بخش پاورقی

بهترین مرکز توانبخشی در شهر پردیس و تهران

ارائه کلیه خدمات تخصصی گفتاردرمانی،کاردرمانی ،فیزیوتراپی و مشاوره

ما می توانیم دست یاری بدهیم